Davčne storitve

svetovanjeDavki v vseh svojih pojavnih oblikah igrajo pomembno vlogo pri poslovanju podjetja pa tudi v denarnih zadevah večine posameznikov. Poraja se vprašanje, kako optimirati davčno obremenitev. Če bi se hoteli sami ukvarjati s tem problemom, bi morali biti zelo dobro pravno in davčno podkovani. Nenehne spremembe pa dodatno otežujejo spremljanje vseh novosti. Pri tem vam lahko pomagamo mi, saj imamo potrebno znanje in dolgoletne izkušnje. Skozi celo leto naše stranke obveščamo o novostih na zakonodajnem področju, spremljamo poslovanje podjetja, delamo medletne poslovne izide, analiziramo in planiramo kako zmanjšati davčno izpostavljenost in povečati donosnost. Pomembno je, da se državi plačate le toliko davkov, kot je po zakonodaji potrebno in nič več.

V kolikor je potrebno, v primeru zelo zahtevnega davčnega vprašanja, v iskanju najboljše rešitve, vključimo tudi zunanje davčne svetovalce.
Našo celovito storitev dopolnimo še z osebnim pristopom do vsake stranke, saj nam je vsaka zelo pomembna.

Najpogostejša davčna svetovanja in davčne storitve opravljamo na področju:

 • dohodnine,
 • davka od dohodka pravnih oseb,
 • davka na dodano vrednost,
 • drugi davki,
 • davčnega postopka,
 • prispevkov za socialno varnost,
 • sodelovanje pri davčnem pregledu.
   

Sodelovanje pri davčnem pregledu

Vsem strankam nudimo aktivno sodelovanje pri davčnih pregledih.

Davek na dodano vrednost

 • pravilnost obračunavanja
 • razne oprostitve
 • izdajanje računov za potrebe DDVja

Davek od dohodka pravnih oseb

 • uveljavljanje vseh možnih davčnih olajšav,
 • davčna priznanost / nepriznanost stroškov
 • izvajanje davčnih izogibov
 • projekcije davčnih obračunov
 • združitve, delitve, pripojitve gospodarskih družb

Dohodnina

 • uveljavljane raznih olajšav pri plači,
 • testni izračun dohodnine,
 • vpliv raznih izplačil na dohodnino na letnem nivoju,
 • vpliv raznih izplačil na pokojnino,
 • uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb,