Prenehanje opravljanja dejavnosti podjetnika

Uradni list 57/2012

Skladno s 13. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G) mora podjetnik prenehanje opravljanja dejavnosti prijaviti najmanj 3 dni prej ( pred tem je bilo 15 dni).

Podjetnik mora vsaj 3 mesece pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na primeren način (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih) objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost ter ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti.