Predlog obrazca IZVRŠNICE

Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo nov predlog obrazca izvršnice, ki jo lahko najdete tukaj.

Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, dano v skladu z ZPreZP-1 (Uradni  list RS, št. 57/2012), s katero se dolžnik zaveže plačati določeni denarni znesek. Izdata jo lahko le gospodarski subjekt ali javni organ. Upnik lahko zahteva plačilo obveznosti iz izvršnice v breme denarnih sredstev, ki se vodijo na kateremkoli dolžnikovem računu pri ponudnikih plačilnih storitev. Izvrševanje plačil na podlagi izvršnice je pričelo veljati 28.10.2012.

Notarska oblika ni potrebna, mora pa vsebovati notarsko ali upravno overjen podpis dolžnika iz izvršnice.

Upnik mora izvršnico predložiti v plačilo v 3 letih po dospelosti obveznosti iz izvršnice. Izvršnica ni prenosljiva.

Upnik zahteva izvršitev plačila iz izvršnice tako, da jo predloži v plačilo eni izmed dolžnikovih bank. Upnik lahko zahteva izvršitev tudi za znesek, ki je manjši od zneska, na katerega se glasi izvršnica.

Banka ni dolžna preverjati, ali :

  • denarna obveznost izvira iz pogodbe, ki je v zvezi z dejavnostjo pravne ali fizične osebe, ki je vpisana v Poslovni register Republike Slovenije,
  • je izvršnico podpisal zakoniti zastopnik,
  • je prenehala obveznost, v zavarovanje plačila katere je bila dana izvršnica,
  • je bila nasprotna obveznost upnika iz pogodbe, v plačilo ali zavarovanje katere je bila dana izvršnica, izpolnjena.

 

Naloga banke, kateri je bila predložena izvršnica na unovčenje je, da onemogoči dolžniku razpolaganje z denarnimi sredstvi, vse dokler plačilo obveznosti iz izvršnice upniku ni v celoti izvršeno. Pri izvrševanju plačil mora banka upoštevati vrstni red plačil. Pred plačilom obveznosti iz izvršnice se izvršijo plačila, vezana na sklepe o izvršbi.

Banka pa vrne izvršnico upniku:

  •  če zahteve ni bilo mogoče izvršiti v enem letu po predložitvi v plačilo, ali
  •  če upnik to zahteva.