Pošiljanje eRačunov

Pošiljanje eRačunov javnemu sektorju oziroma proračunskim uporabnikom
Pravne in fizične osebe bodo lahko eRačune proračunskim uporabnikom pošiljale na 3 načine:

 

Portal bo podpiral pošiljanje eRačunov za manjše izdajatelje, ki v javni sektor oziroma proračunskim uporabnikom na letni ravni posredujejo manjše število eRačunov (do 5 na mesec). Spletni portal bo omogočal ročni vnos eRačunov in bo dostopen prek spletne strani UJP od 1. 1. 2015 dalje. Žal praktičen preizkus za fizične in pravne osebe trenutno ni možen. 

Če bi število izdanih eRačunov preseglo 5 na mesec, je potrebno pravočasno pristopiti k uporabi oziroma spremembi računalniškega programa, ki omogoča izdelavo eRačunov in pošiljanje na enega od naštetih načinov.

Po domače:
Račune nekateri izstavljate ali ročno v Wordu, Excelu ali s pomočjo neke programske opreme.
Tisti, ki jih sestavljate ročno in boste v posameznem mesecu javni upravi izdali več kot 5 računov, boste potrebovali programsko rešitev ali ponudnika, ki bo za vas izstavljal račune. Enako velja za tiste, ki uporabljate programsko opremo in boste javni upravi izdali več kot 5 računov na mesečnem nivoju, se boste morali obrniti na svoje programerje.

Pošiljanje eRačunov fizičnim in pravnim osebam

Vaše eRačune bodo lahko prek poljubne elektronske poti sprejemale le tiste fizične in pravne osebe, ki bodo imele primeren računalniški program. Za izdelavo potrebujete ustrezen računalniški program, pošiljanje pa bo potekalo prek poljubne elektronske poti oziroma v dogovoru s prejemnikom eRačuna – preko bank, ponudnikov ali elektronske pošte.

Za uporabnike našega programa: Oppisa in Oppis clienta je pošiljanje eRačunov že pripravljeno, praktične informacije lahko pričakujete prihodnji mesec.

Viri:

SlovenskieRačun

UJP

Aktualno

Več naAktualno