Obvezne sestavine na dopisih po ZGD-1l

Vsi dopisi (naročilnice se štejejo za dopise), ki jih družba pošlje naslovniku, morajo poleg celotne firme in sedeža družbe vsebovati tudi registrski organ, pri katerem je družba vpisana in matično številko družbe. Pri družbi z omejeno odgovornostjo in delniški družbi je treba navesti tudi znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov.

Vir: racunovodja.com

Aktualno

Več naAktualno