Sprejet je bil Zakon o davčnem potrjevanju računov

V Sloveniji z začetkom uporabe Zakona o davčnem potrjevanju računov z 2. januarjem 2016 uvajamo davčne blagajne. Gre za sistem, v katerem so blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS. Finančna uprava RS bo potrdila in shranila podatke o računih pri gotovinskem poslovanju v postopku njihove izdaje v realnem času.
 
KDO MORA UPORABLJATI DAVČNO BLAGAJNO
Davčne blagajne bodo obvezne za zavezanca, ki izpolnjuje tri pogoje:
- mora izdati račun za dobavo blaga ali
storitev,
- mora voditi poslovne knjige in evidence
(po davčnih in nedavčnih predpisih),
- za dobavljeno blago ali storitev prejme
plačilo v gotovini (bankovci, kovanci,
plačilna ali kreditna kartica, ček itd.)
 
TEHNIČNE ZAHTEVE
Večina zavezancev, ki ima z vzdrževalci njihovih obstoječih blagajn sklenjene vzdrževalne pogodbe, stroškov z nadgradnjo ne bo imela. Za tiste, ki izdajo sorazmerno majhno število računov in nimajo posebnih zahtev, bo na spletnem portalu eDavki na voljo brezplačna aplikacija za izdajo računov. Za izdajanje računov z uporabo te aplikacije bodo zavezanci potrebovali računalnik, internetno povezavo, digitalno potrdilo in brezplačno namensko digitalno potrdilo za davčne blagajne.
 
PREHODNO OBDOBJE
Predvideno je prehodno obdobje dveh let. Do 31. 12. 2017 lahko zavezanci račune še izdajajo iz vezane knjige računov. V tem primeru morajo zavezanci (med 2. 1. 2016 in 31. 12. 2017) podatke o izdanih računih v desetih delovnih dneh od dneva izdaje računa Finančni upravi RS poslati preko sistema eDavki. Odločitev o načinu izvajanja potrjevanja računov mora zavezanec z internim aktom določiti pred začetkom izdajanja računov pri gotovinskem poslovanju. Vzporedna uporaba elektronske naprave in vezane knjige računov v istem poslovnem prostoru ni mogoča.
 
GLOBE
Predvidene globe za kršitve določb Zakona o davčnem potrjevanju računov so med 1.500 EUR in 75.000 EUR za samostojne podjetnike in posameznike, ki opravljajo dejavnost, med 2.000 in 150.000 EUR za pravne osebe ter med 800 EUR in 20.000 EUR za njihove odgovorne osebe.
 
Vir: FURS

Aktualno

Več naAktualno