Nove subvencije za zaposlovanje: Zaposli.me 2016/2017

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo Zaposli.me 2016/2017 s subvencijami od 5.000 do 7.000 EUR. Pogoj je najmanj 12-mesečna zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in jih zavod predlaga za vključitev. Oddaja ponudb poteka od 3. 6. 2016 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2017. Ponudbo lahko oddate tudi elektronsko.

Vir in dodatne informacije: Zavod za zaposlovanje RS

Aktualno

Več naAktualno