Davčne spremembe v letu 2018

Obveščamo vas o nekaterih spremembah, ki so začele veljati s 1. januarjem 2018. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na področje Zakona o dohodnini, Zakona o davčnem postopku, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakona o davčnem potrjevanju računov:

- Spremembe pri obdavčitvi podjetnikov normirancev - prihodki povezanih oseb se ne upoštevajo v prihodkovni pogoj, če zavezanec dokaže, da glavni ali eden od glavnih razlogov za shemo poslovanja ni izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov,

- novi pogoji za obvezen izstop iz sistema normiranosti - zavezanec lahko ostane v sistemu, če ima v dveh zaporednih predhodnih letih skupno do 300.000 EUR prihodkov iz dejavnosti. Če povprečje prihodkov dveh zaporednih predhodnih let presega 150.000 EUR, mora normiranec obvezno izstopiti iz sistema,

- določa se absolutna maksimalna višina normiranih odhodkov na posamezno leto - če zavezanec v davčnem letu dosega višje prihodke od 50.000 oziroma 100.000 EUR, se mu prizna le normirane odhodke v maksimalni višini 40.000 EUR oziroma 80.000 EUR,

- po lanskem znižanju obdavčitve nagrad za poslovno uspešnost, ki jih zaposlenim običajno ob koncu leta izplačujejo delodajalci, se z letom 2018 neobdavčeni del teh izplačil zvišuje na 100 odstotkov povprečne plače v Sloveniji,

- spremenjena je dodatna splošna davčna olajšava - z novo ureditvijo se spreminja določanje dodatne splošne olajšave na način, da se od zgornje dohodkovne meje, do katere se prizna najvišja dodatna splošna olajšava od 11.166,37 EUR do dohodkovne meje 13.316,83 EUR določi linearno glede na dohodek,

- določena je ugodnejša davčna obravnava za napotitve delavcev v tujino daljše od 30 dni (več informacij dobite pri nas),

- povečana je posebna osebna olajšava za dohodke iz občasnega dela dijakov in študentov iz sedanjih 75 % splošne olajšave na polni znesek 3.302,70 EUR,
 
- s spremembo Zakona o davčnem postopku se uvaja možnost plačevanja pri upravnih organih brez provizije,

- zavezanci lahko še naprej namesto davčnih blagajn za izdajo računov uporabljajo vezane knjige računov - VKR se lahko uporablja tudi po izteku prehodnega obdobja oziroma po 31. decembru 2017, pri tem pa je spremenjen tudi rok za potrjevanje vseh mesečnih računov najkasneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.

Aktualno

Več naAktualno